Ingredient: Sweet potato

Sweet potato cakes

Sweet potato cakes or sweet potato fritters, same taste different names.